RO HU EN

Adatvédelmi nyilatkozat

A KOLOK DESIGN Kft. romániai telephelyű cég a 6871/19 aprilis 2013 számmal van bejegyezve a személyes adatok feldolgozásának nyilvántartásába.
A KOLOK DESIGN Kft. szigorúan tiszteletben tartja az ügyfelek adatainak védelmét, és vállalja, hogy a személyes adatokat nem továbbítja harmadik félnek és kizárólag arra a célra használja, amelyekre azokat bevezette(rendelés feldolgozás), valamint kereskedelmi információk szolgáltatására a www.kolokekszer.hu online áruházzal kapcsolatosan.
A Facebook, Linkedin és Google+ fiók segítségével való belépés esetén a Kolok Design csupán az e-mailcímet és az ügyfél nevét kapja meg.
A KOLOK DESIGN Kft. személyzet nem továbbit SPAM -et, nem adja tovább az ügyfelek e-mail címét egy harmadik félnek(magánszemély vagy cég), nem kereskedik vele, nem cseréli el a www.kolokekszer.hu online webáruház által megszerzett e-mail címeket, valamint nem hozza nyilvánosságra azokat olyan személyek számára akiknek hozzáférése van ehhez a weboldalhoz.

Tájékoztató a személyes adatok védelméről

A romániai telephelyű KOLOK DESIGN Kft. által működtető www.kolokekszer.hu online webáruház betartja a személyes adatok feldolgozására vonatkozó romániai törvényeket, amelyek harmonizálnak az európai erre vonatkozó jogszabályokkal.
Adatkezelő működése során a polgárok személyi adatainak védelméről és az információszabadságáról szóló 2001. évi 677 törvény és a 2004. évi 504 törvény személyi adatok feldolgozására és a magánélet védelmére az elektronikus információs szolgáltatásban vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően jár el adatkezelése során.
Az elektronikus kereskedelmi törvény alapján az Adatkezelő a honlapon való termékértékesítés céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a termékértékesítéshez (szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése) technikailag elengedhetetlenül szükségesek, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban annak elmaradása akadályozhatja a szolgáltatás teljesítését.

 Adatkezelő az adatokat bármely, a szolgáltatás végzésétől eltérő célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, piackutatás, stb. - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.

Az érintett hozzájárulása nélkül az adatok nem adhatók át harmadik személy számára, kivéve a kötelező jogszabályi előírásokban rögzített adatszolgáltatási kötelezettség, illetve a postai vagy futárszolgálat részére a kiszállításhoz szükséges adatok.

 Személyes adataik kezeléséről a Vevők az Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, tájékoztatást kérhetnek. Az e-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt az igénybe vevő regisztrált e-mail címéről küldik.Az Adatkezelő lehetővé teszi az adatkezelés teljes tartama alatt, hogy az igénybe vevő az ilyen célból való adatkezelést letiltsa az e-mail címre küldött ilyen tartalmú nyilatkozatával. Az adattörlést az Adatkezelő ebben az esetben haladéktalanul végrehajtja.
A webáruház használata során rendelkezésére bocsátott személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik fél részére nem adjuk át. Ez alól kivételt jelentenek az alvállalkozónak szükségesen megadott adatok, melyek nélkül a rendelés teljesítése nem kivitelezhető, ide értve például a futárszolgálatnak átadott kiszállításhoz szükséges információk.
A megrendelt termékről számla készül, amely a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolásra kerül.
A fentebb meghatározott célokból kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően, így Adatkezelő a megrendelések teljesítését követő 30 napig tárolja a megrendelésre vonatkozó adatokat az esetleges panaszügyek, elállás intézése végett. Ezen határidő elteltét követően az Adatkezelő törli a felvett adatokat. A hatékonyság növelési, piackutatási célból kezelt adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik. Törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.

Adatainak módosítását, rendszerből való törlését bármikor írásban kérheti.

Feedback

A KOLOK DESIGN Kft. megadja azt a lehetőséget a weboldal használóinak, hogy javaslatot küldjenek, kérdést tegyenek fel vagy panaszlevelet írjanak. Bármely információ, amely elektronikus vagy telefonos úton van küldve felhasználható, figyelembe véve a bizalmassághoz való jogot.
Panaszainak elintézéséhez szükséges, hogy közölje a kérdéses megrendelésben feltüntetett miden adatot, hogy azonosítani tudjuk a panasszal érintett teljesítést.


A telefonon érkező panaszokat azonnal megvizsgáljuk és tájékoztatjuk álláspontunkról a panaszost, illetve lehetőség szerint orvosoljuk a panaszt. Ha a megrendelő nem ért egyet a szóbeli panaszára kapott válasszal, írásban meg kell küldenie részünkre a panaszát. Ebben az esetben az írásbeli panaszokra vonatkozó rendelkezések alapján járunk el.A bizalmassági politika módosítása

Ha úgy gondoljuk, hogy bármilyen változtatás szükséges bizalmassági politikánkon, a változtatásokat közölni fogjuk ezen az oldalon, információt nyújtva, hogy milyen típusú információkat gyűjtünk és milyen módon használjuk fel azokat. Ha bármilyen kérdése van a bizalmassági politikánkkal kapcsolatosan kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk.

Köszönjük, hogy a www.kolokekszer.hu weboldalt használja.

Hírlevél

Termékek összehasonlítása

Nincsenek összehasonlítható termékek.